Energetische therapie

Alles is energie, oftewel trilling en met elkaar verbonden. Zowel ons lichaam, onze gedachten, als de wereld om ons heen.
Als je in balans bent kan de energie vrij doorstromen in je lijf en je voelt je fit.
Deze energie kan geblokkeerd worden door onder andere langdurige spanning, hoge werkdruk, privéproblemen etcetera.
Er ontstaan dan klachten die we kunnen ervaren als bijvoorbeeld lichamelijke ongemakken, pijn, emotie en onrust.
Doordat alles energie is en met elkaar is verbonden, zijn ook erfelijke- en omgevingsfactoren van invloed.

Wat is Energetische Therapie?
Energetische therapie is het overbrengen van energie uit de kosmos (universele energie), waarbij het opruimen van blokkades en het activeren van het zelfgenezend vermogen van de mens centraal staat.
Door die blokkades op te ruimen kan de energie weer vrij gaan stromen en worden geactiveerd.

Energetisch Therapeut
Als energetisch therapeut bezit ik de mogelijkheid om mijn eigen fijngevoeligheid af te stemmen op de cliënt. Door mij volledig op mijn cliënt te concentreren krijg ik informatie door. Hierdoor ben ik ook in staat klachten te signaleren om vervolgens samen op zoek te gaan naar de oorsprong hiervan.

Wanneer is energetische therapie zinvol?
Energetische therapie richt zich op het weer in balans brengen van de energiehuishouding. Hierdoor wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd en verminderen de lichamelijke en psychische klachten.
Energetische therapie kan ingezet worden bij klachten van uiteenlopende aard zoals:

  • Vermoeidheidsklachten
  • Burn-out
  • Slaapstoornissen
  • Psychische klachten
  • Werkgerelateerde klachten
  • Stress klachten
  • Bij chronische ziekten

Kijk hier voor de behandelingen energetische therapie.